Nieuwsarchief 2015

Ondernemers lijden schade door negatieve rente

Sinds mei dit jaar zijn de Euribortarieven onder nul gezakt. Helaas kunt u als ondernemer niet van deze negatieve rente profiteren door uw renteswap. Nu blijkt dat sommige ondernemers door de negatieve rente zelfs meer moeten betalen. De banken beweren dat dit probleem maar in een klein deel van de gevallen speelt. Bent u sinds mei meer gaan betalen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: info@mkbclaim.nl

MKB-Claim, gepubliceerd op 29 december 2015

Onbegrip van specialisten over late draai AFM

Specialisten die gedupeerde MKB’ers bijstaan in de renteswapaffaire geven commentaar op de herbeoordelingen: “De herbeoordelingen toonde teveel tekortkomingen” en “er werd nauwelijks gekeken of het advies goed was”. Lees meer

Accountant/FD, gepubliceerd op 8 december 2015

Herbeoordelingen van banken over renteswaps moeten opnieuw

De banken hebben fouten gemaakt bij de uitgevoerde herbeoordelingen over verkochte renteswaps aan MKB’ers. Dit betekent dat de rentewaps opnieuw herbeoordeeld moeten worden. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 4 december 2015

Renteswap ABN AMRO vernietigd door hof

Op 17 november 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam de vernietiging van een renteswap van ABN AMRO toegewezen. De ondernemer in kwestie was niet goed voorgelicht over de mogelijkheid van opslagverhoging op de lening en krijgt daarom € 2 miljoen terug van ABN AMRO. Dit heeft enorme consequenties voor alle banken die renteswaps hebben aangeboden. Alle renteswaps kunnen op deze grond vernietigd worden. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 17 november 2015

ABN AMRO misleidt AFM en krijgt boete van € 2 miljoen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN Amro een boete opgelegd van € 2 miljoen euro, omdat de bank bij de verkoop van renteswaps haar dossiers niet op orde had. Ook heeft ABN Amro informatie voor de AFM achtergehouden waardoor de boete met 25% is verhoogd. Lees meer

AFM, gepubliceerd op 23 oktober 2015

Hof Amsterdam vernietigt renteswapovereenkomst

ING heeft jeansondernemer Jan Peters een renteswap verkocht als bescherming tegen rentestijging. De bank gaf hier echter niet duidelijk bij aan dat hij ook een extra lening kreeg om verliezen op deze renteswap aan te vullen. Het gerechtshof Amsterdam beslist dat er sprake is van dwaling door de ondernemer en dat de bank de overeenkomst ongedaan moet maken.

Z24, gepubliceerd op 21 september 2015

Landelijke renteswapspreekuren voor MKB'ers

Massaclaimspecialist MKB-Claim start op verschillende locaties in het land renteswapspreekuren. Uit eerdere bijeenkomsten van MKB-Claim blijkt dat ondernemers niet op de hoogte zijn van de omvang van hun schade en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Tijdens de spreekuren geven de specialisten van MKB-Claim gratis en persoonlijk advies. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats in het Westland, een gebied waar veel renteswaps zijn verkocht door de Rabobank. Hier hebben ondernemers schades geleden die gemiddeld meer dan € 100.000,- bedragen. Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 14 augustus 2015

Rabobank moet renteswapgedupeerde € 1 miljoen terugbetalen

De rechter in Den Bosch heeft bepaald dat de Rabobank ruim € 1 miljoen moet terugbetalen aan een zakelijke klant met een renteswap. Volgens de rechtbank heeft Rabobank onzorgvuldig gehandeld en zich niet goed ingespannen om de gedupeerde ondernemer een uitweg te bieden. Deze uitspraak is een opsteker voor de vele duizenden andere gedupeerde ondernemers die gedupeerd zijn door een renteswap en in de financiële problemen zijn gekomen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 25 juli 2015

Krijg uw teveel betaalde rente terug

Heeft u ook te maken gehad met een verhoging van de opslag? Dan maakt u grote kans uw teveel betaalde rente terug te krijgen. Vul dan geheel vrijblijvend dit formulier in, zodat wij kunnen beoordelen of u ook uw teveel betaalde rente kunt terugkrijgen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 21 juli 2015

Gunstige uitspraken: vergoeding opslagverhogingen

Veel gedupeerde ondernemers met een renteswap betalen naast rente ook een opslag die tijdens de looptijd vaak door de bank wordt verhoogd. In twee recente uitspraken van de rechtbank Amsterdam besliste de rechter dat de bank de opslagverhogingen geheel moet terugbetalen aan twee ondernemers met een renteswap. 
Klik hier voor de meest recente uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 14 juli 2015

Volgende informatiebijeenkomst: Asten

Op dinsdag 30 juni organiseert MKB-Claim nog een informatiebijeenkomst over renteswaps. Deze keer in Asten (Noord-Brabant). Ook hier zullen de specialisten uitleg en advies geven over de producten en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 18 juni vond eerder een informatiebijeenkomst plaats in Amsterdam. Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 24 juni 2015

MKB-Claim organiseert informatiebijeenkomst

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert MKB-Claim een informatiebijeenkomst voor ondernemers die de dupe zijn geworden van renteswaps. Belangstellenden kunnen gratis de bijeenkomst bijwonen voor informatie en advies. De specialisten van MKB-Claim geven uitleg over de werking van de producten, wat er in de praktijk is misgegaan en wat eraan gedaan kan worden.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 juni 2015

Oplossing voor MKB tegen chantage banken

MKB’ers met een renteswap kunnen vanaf 28 april 2015 anoniem hun claim veiligstellen. Vele duizenden bedrijven hebben schade geleden door een renteswap. Omdat zij financieel afhankelijk zijn van hun bank durven zij geen claim in te stellen. Het gevaar  hiervan is dat hun vordering kan verjaren. MKB-Claim biedt hiervoor een praktische oplossing. Gedupeerde MKB’ers kunnen zich anoniem aansluiten bij een speciaal opgerichte stichting die zorgt voor collectieve stuiting van de vordering en proefprocedures tegen de aansprakelijke banken opstart. Om de anonimiteit volledig te waarborgen, loopt de aanmeldingsprocedure via een notaris. Op deze manier kunnen MKB’ers op een later moment alsnog hun recht halen. 

MKB-Claim, gepubliceerd op 28 april 2015

Banken hebben slechts 15% van renteswaps herbeoordeeld

Banken die renteswaps hebben verkocht aan het MKB hebben tot nu toe slechts 15% van de swaps herbeoordeeld. Dit blijkt uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is vertraging opgelopen doordat de kwaliteit van de herbeoordelingen onvoldoende was. Lees hier het rapport.

AFM, gepubliceerd op 31 maart 2015

AFM: “Bijzonder beheer treft geen onredelijke maatregelen”

Naar aanleiding van vele klachten van MKB-ondernemers deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek bij het bijzonder beheer van banken. De AFM constateert geen misstanden bij het bijzonder beheer. Wel geeft zij aan dat de informatievoorziening van banken tekortschiet, waardoor het voor ondernemers niet duidelijk is wat hen te wachten staat. Lees meer

AFM, gepubliceerd op 26 maart 2015

Banken hebben nog steeds geen goed beeld van renteswaps

Verschillende banken hebben de deadline gemist om de door hen verkochte renteswaps aan het MKB te controleren. Dit blijkt uit het binnenkort te verschijnen rapport van de AFM. Met deze vertraging dreigen de banken opnieuw in conflict te komen met de politiek over het renteswapdossier. Lees meer in het FD ofbeluister meer op BNR nieuwsradio.    

FD en BNR, gepubliceerd op 24 maart 2015

"Banken houden het bewust klein"

In een artikel in de regionale dagbladen (o.a. Brabants Dagblad, De Gelderlander, De Stentor) komen twee bij MKB-Claim aangesloten ondernemers uitgebreid aan het woord over hun renteswap. Hoewel de banken doen voorkomen dat het slechts om een beperkt aantal zaken gaat, zijn er in werkelijk vele duizenden bedrijven die een rechtsgeldige claim kunnen indienen. Lees meer

De Persdienst, de landelijke redactie van regionale dagbladen, gepubliceerd op 20 maart 2015

Rabobank moet € 250.000 vergoeden in renteswapzaak

Op 4 maart 2015 bepaalde de rechtbank Den Bosch dat de Rabobank € 250.000 schadevergoeding aan een ondernemer moet betalen. Bij het afsluiten van de renteswap heeft de Rabobank de ondernemer niet goed voorgelicht over de risico's van het product. Hiermee heeft zij haar zorgplicht geschonden. 
Lees hier de uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 12 maart 2015

Uitzending Zembla: ‘Bang voor de bank’

Op woensdag 18 februari besteedde Zembla een uitzending aan de problemen die veroorzaakt zijn door renteswaps. Duizenden MKB-ondernemers zijn gedupeerd door deze producten. Aan het woord komen ondernemers die door renteswaps in financiële nood zijn geraakt en angstig zijn voor wat de bank gaat doen. Zembla doet onderzoek naar de verkoop van de renteswaps en een mogelijke oplossing zoals in Groot Brittannië. 

Zembla, gepubliceerd op 18 februari 2015

Rabobank schond zorgplicht in renteswapzaak 

Op 14 januari 2015 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een renteswapzaak van een vastgoedondernemer die een groot aantal exotische swaps had afgesloten bij de Rabobank. De rechtbank heeft beslist dat de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden, onvoldoende is nagegaan of de ondernemer zich bewust was van de risico’s en beter op had moeten letten of de swaps afgestemd waren op de lening, qua dekkingsgraad en looptijd. 
Lees hier de uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 28 januari 2015

Renteswap? Onderneem actie

Duizenden Nederlandse MKB-ondernemers zijn de dupe geworden van renteswaps. De Telegraaf geeft uitleg over de gevolgen en roept gedupeerden op in actie te komen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 13 januari 2015

Nieuwe oplossing voor renteswap-probleem

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent op 26 januari het loket voor renteswaps. Alle grote banken zijn bij het Kifid aangesloten en ondersteunen deze wijze van klachtafhandeling. Uw relatie met de bank komt daarmee veel minder onder druk te staan dan bij een gang naar de rechter. Een bijkomend voordeel is dat behandeling van uw zaak bij het Kifid goedkoper en sneller is. Naar aanleiding hiervan heeft MKB-Claim een speciaal aanbod voor u. Wanneer u ons vóór 1 maart 2015 inschakelt om uw klacht aan het Kifid voor te leggen dan betaalt u geen intakekosten.  

MKB-Claim, gepubliceerd op 9 januari 2015