Nieuwsarchief 2014

Banken proberen tevergeefs onder massaclaims uit te komen

De Nederlandse Vereniging van Banken en de Rabobank hebben notities ingediend bij het kabinet om uitgesloten te worden voor massaclaims in het renteswapdossier. Hierbij verzoeken zij het kabinet te letten op hun uitzonderingspositie. Het kabinet stemt hier niet in mee en geeft aan dat dit niet uitgesloten kan worden. Lees meer

FD, gepubliceerd op 14 oktober 2014

Herbeoordeling renteswaps Rabobank

Voor de herbeoordeling van haar renteswaps nodigt Rabobank gedupeerde MKB’ers dit jaar nog uit om in gesprek te gaan over hun renteswap. In dit gesprek wordt nagegaan in hoeverre de swap nog past bij de huidige situatie en in hoeverre de bank fouten heeft begaan. De bank gaat dan samen met de klant op zoek naar een oplossing. Wanneer MKB’ers er niet met de bank uitkomen, kunnen zij een klacht indienen en staat de weg naar de rechter open. Lees meer

Banken.nl, gepubliceerd op 23 september 2014

Banken gaan renteswaps herbeoordelen

Banken gaan de 17.600 resteswaps herbeoordelen. Met de herbeoordeling van de renteswaps wordt volgens MKB-Nederland een gerichte aanpak mogelijk gemaakt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt deze herbeoordeling. Als er na de herbeoordeling nog geen oplossing is voor de gedupeerde ondernemers, kunnen zij terecht bij een tijdelijk specifiek loket van het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening (Kifid). 

Accountant.nl, gepubliceerd op 2 september 2014

ABN Amro licht wederom niet goed voor over renteswap

In een individuele renteswapzaak bepaalde de rechtbank in Amsterdam op 6 augustus in een tussenvonnis dat ABN Amro haar cliënt niet goed heeft voorgelicht. De bank hield de cliënt voor dat de renteswap niets extra zou kosten, terwijl er ook duidelijk mogelijkheden waren dat dit wel kon gebeuren. Lees meer

De Telegraaf, 12 augustus 2014

Minister wil oplossing van banken voor renteswaps

De geschillencommissie Kifid gaat deze maand in gesprek met banken en MKB’ers. Vervolgens moeten de banken in de zomer van dit jaar aangeven hoe zij de problemen voor gedupeerden gaan oplossen. Begin 2015 moet de oplossing definitief zijn. De minister eist hierbij complete transparantie van de banken.

MKB-Claim, gepubliceerd op 5 juni 2014

Tweede Kamerdebat komt uit op Kifid als geschillencommissie

In het debat van 4 juni 2014 lichtte de minister van Financiën zijn antwoorden op de Kamervragen omtrent renteswaps toe. Hierbij kondigde hij aan dat Kifid (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) de rol krijgt als geschillencommissie voor gedupeerde MKB'ers. Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 4 juni 2014 

Kamervragen omtrent renteswaps beantwoord

Op 28 mei gaf de minister van Financiën antwoord op een aantal Kamervragen omtrent de renteswaps. De vragen zijn gericht op de kwalijke advisering van banken aan het MKB over renteswaps. Zijn antwoorden zijn met name gebaseerd op het onderzoek van de AFM. 

MKB-Claim, gepubliceerd op 2 juni 2014

AFM wil meer inzicht en oplossingen omtrent rentederivaten

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat er ongeveer 17.000 rentederivaten uitstaan met een onderliggende waarde van € 26 miljard. Daarbij kwamen punten naar voren die hebben geleid tot een kwalijke advisering van banken aan niet-professionele MKB’ers. Hier wil de AFM meer inzicht in. De AFM verwacht dat de banken met een passende oplossing komen voor deze getroffen MKB'ers.

AFM, gepubliceerd op 28 mei 2014

Problematiek renteswaps uitgelicht bij Tweede kamer en AFM

Klachten van mkb’ers die zijn binnengekomen bij de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank bereiken binnenkort de Tweede Kamer en Autoriteit Financiële Markten (AFM). De stichting stuurt een bloemlezing op basis van anonieme gegevens. Op deze manier kunnen de AFM en de Tweede Kamer zich een beter beeld vormen van de problematiek rond deze renteswaps. Lees meer 

Boerenbusiness, gepubliceerd op 30 april 2014

MKB-Claim gaat strijd aan met renteswaps

Deze week is MKB-Claim van start gegaan. Het bedrijf richt zich op MKB'ers die met een te dure en risicovolle renteswap opgescheept zitten en er vanaf willen. Bij de verkoop van deze complexe financiële producten hebben banken zoals ABN Amro en ING hun klanten onvoldoende geïnformeerd over de risico's. De Rabobank heeft het nog bonter gemaakt. Doordat zij de onderliggende Euribor-rente manipuleerde, kon zij over de rug van haar klanten extra winst maken. Banken moeten schade aan hun klanten vergoeden. Lees meer 

MKB-Claim, gepubliceerd op 24 april 2014